Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będę one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności
przycisk zamknij
Ta witryna używa plików Cookies. Więcej TUTAJ
przycisk zamknij
Chcesz dowiedzieć się więcej?
przycisk zamknij

Dziękujemy, zapytanie zostało wysłane do Esclinic.

Implanty zębowe

  |  
  |  

Implantologia jest nowoczesną, sprawdzoną i bezpieczną metodą przywracania pięknego uśmiechu. Sam implant jest doskonałym odtworzeniem naturalnej funkcji i estetyki zęba. Szeroko stosowane implanty dają każdemu pacjentowi piękny uśmiech, swobodne mówienie, komfort jedzenia i jako jedyne zapobiegają bezpowrotnemu zanikowi kości, który ma miejsce po usunięciu zębów. Dzięki implantom sąsiednie zęby nie są narażone na utratę lub zniszczenie, jak to ma miejsce w przypadku stosowania protez, mostów czy nieestetycznych metalowych klamer.

W dzisiejszych czasach implanty cieszą się coraz większą popularnością. Jest to pojęcie znane już prawie każdej osobie i coraz więcej pacjentów wybiera pracę protetyczną na implantach zamiast konwencjonalnego mostu czy tradycyjnej, mało wygodnej protezy ruchomej.

Dzięki zastosowaniu implantów nie musimy szlifować, często zdrowych, sąsiednich zębów. Jest to koniecznością przy uzupełnianiu braku zęba za pomocą tradycyjnych mostów.Co to jest implant?

Implanty, które dziś stosujemy, to tytanowe śruby, które lekarz implantolog wszczepia do kości szczęki lub żuchwy w miejscu brakującego zęba. Po okresie zrostu wszczepu z kością (osteointegracja), który zwykle trwa od 4 do 6 miesięcy, następuje etap protetyczny polegający na założeniu pełnoceramicznej korony na implancie, która spełnia wszystkie funkcje naturalnego zęba.

Osteointegracja jest potrzebna, aby „nowy” korzeń stał się odporny na siły nacisku i wyważania działające poprzez koronę na korzeń. Do czasu zacementowania docelowej korony na implancie możliwe jest uzupełnienie braku zęba widocznego w jamie ustnej koroną tymczasową.

Czy każdy może mieć wszczepione implanty?

Aktualna wiedza i osiągnięcia w dziedzinie implantologii i chirurgii rekonstrukcyjnej kości umożliwia wszczepienie implantów praktycznie u wszystkich dorosłych pacjentów.

Przed implantacją niezwykle ważna jest ocena objętości kości wyrostka zębodołowego, ponieważ brak zęba z czasem doprowadza do zaniku kości w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

Lekarz dentysta na podstawie badań radiologicznych stwierdzi czy kości jest wystarczająco dużo do przeprowadzenia zabiegu. Jeśli jej ilość jest niewystarczająca istnieje wiele procedur zwiększających masę kości, przygotowując ją do implantacji.

Zabiegi rekonstrukcyjne w implantologii mają kluczową rolę w sukcesie leczenia – tylko odpowiednie podłoże kostne zapewni długotrwały efekt leczenia zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym.

Są to następujące zabiegi:

 • sterowana regeneracja kości ( GBR )
 • podnoszenie dna zatoki szczękowej
 • przeszczep bloków kostnych
 • rozszczep wyrostka zębodołowego
 • lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego żuchwy
 • osteodystrakcja

 

 

Na czym polega zabieg sterowanej regeneracji kości?

W dużym uproszczeniu jest to umieszczenie w rekonstruowanej okolicy materiału kościozastępczego oraz pokrycie go specjalną błoną zaporową. Dzięki tej błonie obszar regenerowany jest chroniony przed wrastaniem tkanek miękkich. Po kilku miesiącach materiał kościozastępczy ulega przebudowie na pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne. Materiał kościozastępczy pełni w tym procesie funkcję swoistego „rusztowania” dla regeneracji kostnej i procesu przebudowy kości własnej pacjenta.

Co to jest podnoszenie dna zatoki szczękowej (Sinus lift)?

W sytuacji, gdy brak jest zębów w odcinku bocznym szczęki dochodzi do zaniku kości szczęki i obniżenia dna zatoki szczękowej, co jest przeszkodą we wszczepieniu implantów. Zabieg polega na precyzyjnym uniesieniu błony śluzowej zatoki szczękowej i zaaplikowaniu w to miejsce preparatu kościozastępczego, co w konsekwencji doprowadza do odtworzenia brakującej objętości kości.

Zabieg ten można wykonać dwoma technikami:

1. METODA OTWARTA

Jest to technika wskazana przy dużym zaniku wyrostka zębodołowego szczęki i znacznej ekspansji zatoki szczękowej. Wyrostek zębodołowy zbudowany jest ze zbyt małej ilości kości, w której można by umieścić implanty i na nich odbudować utracone zęby. Czynnikami sprawczymi takiej sytuacji są najczęściej:

 • nadmierne powiększenie objętości zatoki szczękowej spowodowane przedwczesną utratą zębów w odcinkach bocznych szczęki
 • zanik kości na skutek użytkowania ruchomych protez osiadających
 • zmiany patologiczne tkanek kostnych wokół korzeni zębów
 • poziomy zanik wyrostka zębodołowego związany z wiekiem pacjenta.

Obecnie jest to zabieg przeprowadzany rutynowo, według wskazań.

2. METODA ZAMKNIĘTA

Znajduje zastosowanie w przypadku, kiedy zanik kości jest nieznaczny. Główną zaletą tej techniki jest jej mniejsza inwazyjność oraz prostszy przebieg zabiegu, trwający krócej, przy ograniczonym polu operacyjnym.

Jednak metoda zamknięta ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim brak kontroli wzrokowej podczas zabiegu, przez co wzrasta ryzyko perforacji błony wyścielającej zatokę szczękową. Ponadto ograniczona jest też wysokość podniesienia dna zatoki szczękowej.

Na czym polega zabieg przeszczepu bloków kostnych?

Ma on zastosowanie w sytuacjach, kiedy ubytek kości, zarówno w szczęce jak i żuchwie, jest bardzo rozległy. Przeszczep można wykonać wykorzystując fragmenty kości z dowolnego miejsca, w którym ewentualny, niewielki brak, nie będzie negatywnie rzutował na zdrowie czy funkcję danej części ciała. Jednak najczęściej jest pobierany z bródki lub kąta żuchwy. Do stabilizacji bloku kostnego służą tytanowe śruby. Po około 4 miesiącach dochodzi do zrostu przeszczepu z podłożem kostnym, a oceny prawidłowego połączenia dokonuje się na podstawie zdjęcia radiologicznego. Wtedy można przystąpić do wszczepienia implantu.

A może rozszczepienie kości?

Jest to zabieg, który wykorzystujemy w przypadku zbyt małej szerokości wyrostka zębodołowego, przy zadowalającej jego wysokości.

Rozszczepione blaszki kostne stwarzają przestrzeń umożliwiającą utworzenie między nimi stabilnego łoża dla implantu. Uzupełnieniem tej techniki zabiegowej jest zastosowanie preparatów kościozastępczych oraz wiórów kostnych. Implantolog umieszcza je w szczelinie wytworzonej po zabiegu. Dzięki takiemu postępowaniu uzyskujemy odpowiednie podłoże dla wszczepu zębowego.

Osteodystrakcja? Co to takiego?

Osteodystrakcja jest to zabieg mający na celu uzyskanie większego miejsca dla wszczepu. Polega na nacięciu lub wycięciu bloczka kostnego w miejscu ubytku kości i następnie za pomocą dystraktora na bardzo powolnym, stopniowym rozciąganiu kości oraz przebudowy i rozrostu otaczających tkanek miękkich.

Przebieg osteodystrakcji można podzielić na kilka etapów:

 • wycięcie bloczka kostnego (osteotomia) lub nacięcie blaszek kostnych (kortykotomia) z następowym zamontowaniem dystraktora zewnątrzustnego (służy do mechanicznego rozciągania kości)
 • faza spoczynkowa trwa około 7 dni
 • dystrakcja, czyli rozciąganie kości o około 1 mm na dobę
 • okres stabilizacji, który trwa od momentu osiągnięcia odpowiednich wymiarów kości przez co najmniej 8 tygodni, do momentu ustabilizowania nowopowstałej tkanki kostnej.

Po 3 miesiącach od zakończenia leczenia przy użyciu dystraktora można przystąpić do wszczepiania implantów.

 

 

Lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego?

Znaczny zanik tkanki w kości żuchwy powoduje zmniejszenie odległości od kości do nerwu zębodołowego dolnego, a to stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do implantacji. Wiązałoby się z odczuwaniem silnych dolegliwości bólowych, uszkodzeniem nerwu oraz zaburzeniem czucia w wardze dolnej i kącikach ust.

Aby poradzić sobie z taką przeszkodą należy wykonać zabieg lateralizacji nerwu zębodołowego dolnego, co oznacza „przesunięcie” nerwu w kierunku bocznym do policzków. Dzięki temu można w bezpieczny oraz przewidywalny sposób wszczepiać implanty w kość wyrostka zębodołowego żuchwy unikając uszkodzenia nerwu.

Czy wszczepienie implantów jest bolesne?

Nie obawiaj się! Zabieg jest całkowicie bezbolesny, ponieważ stosowane środki znieczulenia miejscowego sprawiają, że odczuwasz jedynie dotyk implantologa. Uczucie bólu jest zupełnie nieodczuwalne dzięki blokadzie odpowiednich nerwów.

Czy wszczepy mogą całkowicie zastąpić naturalne uzębienie?

Nowoczesna stomatologia, a dokładniej protetyka, pozwala na zastosowanie uzupełnień opartych na wszczepach, które pozwalają na uzyskanie skutecznego odtworzenia funkcji zębów oraz bardzo dobrego efektu estetycznego.

Na tą chwilę uzupełnienia oparte na wszczepach są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tylko one są w stanie zapewnić Ci trwały wynik leczenia, komfort użytkowania oraz są w stanie całkowicie zastąpić uzębienie naturalne, zachowując zdrowe sąsiednie zęby.

Dlaczego implant jest lepszym rozwiązaniem niż most protetyczny?

Implant, podobnie jak korzeń własnego zęba, stymuluje kość i nie pozwala na jej zanik. Most natomiast w żaden sposób nie stymuluje kości pod dowieszonym przęsłem (imitującym koronę brakującego zęba), dlatego z czasem kość w tym miejscu zanika, dziąsło się obniża, pojawia się przestrzeń pomiędzy dowieszoną koroną a płaszczyzną dziąsła, która pogarsza warunki estetyczne pracy protetycznej. Mogą pojawić się kłopoty z utrzymaniem higieny, a zęby sąsiednie stanowiące filary mostu z czasem od strony brakującego zęba będą stały w płytszej kości. To z kolei będzie dodatkowym obciążeniem dla zębów – filarów i może prowadzić do ich przedwczesnej utraty. Ponadto zęby będące filarami mostu muszą zostać oszlifowane odpowiednio pod korony zintegrowane z koroną dowieszaną ( przęsłem mostu ), aby zapewnić całej konstrukcji stabilność. Oszlifowanie zębów pod korony wiąże się z dużą utratą ich naturalnej masy.

Czy implant może się nie przyjąć?

Tak. Niestety w około 10% przypadków może wystąpić zjawisko odrzucenia implantu bez możliwości ustalenia przyczyny. Jednak możliwa jest ponowna implantacja w to samo miejsce i udaje się ona w 80% przypadków.

Czy są jakieś przeciwwskazania do implantacji?

Tak. Przede wszystkim ciężki zanik kości, przewlekłe choroby przyzębia, palenie tytoniu, nieuregulowana krzepliwość krwi, niedostateczna higiena jamy ustnej.

Jaka jest trwałość implantów?

Sam implant jako taki jest niezniszczalny. Udana implantacja oznacza odzyskanie zęba na tak długo, jak długo warunki w jamie ustnej nie ulegną ciężkim, negatywnym zmianom.

Podstawowym warunkiem zapewniającym długotrwały efekt leczenia jest odpowiednie podłoże kostne, które osiągamy dzięki zabiegom rekonstrukcyjnym oraz prawidłowa higiena jamy ustnej.

Jak ważna jest higiena jamy ustnej?

Dbanie o higienę jamy ustnej po zabiegu implantologicznym jest niezwykle ważne. Stanowi o powodzeniu leczenia. Jeżeli chcesz cieszyć się przez długie lata z „nowych zębów” powinieneś utrzymywać wzorową higienę jamy ustnej każdego dnia.

Jakie komplikacje mogą wystąpić po zabiegu?

Prawidłowo przeprowadzony zabieg wszczepienia implantów nie niesie żadnego ryzyka. Powszechnie po zabiegu implantacji mogą pojawić się niewielkie, przejściowe dolegliwości bólowe oraz obrzęk tkanek miękkich. Jednak nie martw się! Jeśli takie efekty uboczne się pojawią, są krótkotrwałe i mamy swoje sposoby, aby sobie z nimi poradzić!

Czy mogę mieć założony implant od razu po ekstrakcji?

W wielu przypadkach implantację można wykonać równocześnie z ekstrakcją zęba, jednak decyduje o tym lekarz dentysta po przeprowadzeniu dokładnej diagnostyki.

W jaki sposób można odtworzyć brakujące zęby wykorzystując tytanowe wszczepy?

Są różne typy uzupełnień protetycznych, które znajdują zastosowanie, w zależności od ilości brakujących zębów.

W przypadku braku jednego zęba, alternatywą dla klasycznego mostu oraz mostu adhezyjnego jest odbudowa utraconego zęba przy pomocy korony na implancie. Korona mocowana jest do implantu, który przejmuje funkcję utraconego korzenia.

Do zalet takiego rozwiązania należy wysoka estetyka, funkcjonalność, łatwość oczyszczania i zachowanie nienaruszonych sąsiadujących zębów.

Wadą jest czas, gdyż często wydłuża się on do kilku miesięcy (od natychmiastowego wykonania korony tymczasowej po wszczepieniu implantu do 4 – 6 miesięcy). Oczywiście niezbędne są też odpowiednie warunki kostne, co oznacza obecność odpowiedniej jakości i ilości kość, w której umieszczany jest implant.

W przypadku braku kilku zębów, alternatywą dla klasycznego mostu oraz protezy ruchomej częściowej jest wszczepienie implantów w pozycji brakujących zębów oraz odtworzenie ich koron pojedynczo lub poprzez most oparty na implantach.

W przypadku całkowitego braku zębów w żuchwie lub szczęce, alternatywą dla klasycznej protezy ruchomej całkowitej są protezy mocowane do wszczepionych implantów przy pomocy precyzyjnych elementów umieszczonych na implancie i w protezie ( proteza umocowana na belce) albo stałe uzupełnienia. Zatrzaśnięcie się ich daje pewność stabilnego połączenia. Elementy te nie są połączone na stałe, dlatego w prosty i szybki sposób można protezę zdjąć i założyć ( np. w celu wykonania zabiegów higienicznych ).

Jeśli źle czujesz się podczas użytkowania ruchomej protezy całkowitej można zastosować inne rozwiązanie – uzupełnienie ( most ) stałe oparte na co najmniej 6 wszczepach. Stanowią one stabilną bazę do wykonania mostu protetycznego. Oczywiście potrzeba czasu na integrację implantów z kością, a po tym czasie można zamocować most, który jest najbardziej komfortowym rozwiązaniem protetycznym na implantach. Jest bardzo stabilny, zajmuje w jamie ustnej tyle samo miejsca co naturalne zęby i zapewnia najwyższą estetykę. Nowe zęby wyglądają tak naturalnie, że tylko Ty i Twój lekarz będziecie wiedzieli o przebytym leczeniu.

Czy masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości? Umów się na wizytę w naszej Klinice już dziś (+48 691 690 156). Lekarz chętnie na wszystkie odpowie i rozwieje Twoje wątpliwości odnośnie implantów zębowych.

Zapraszamy!

 

 
Wybrane usługi


Usługi stomatologiczne
Usługi medycyny estetycznej

Udogodnienia, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

CENNIK
LEKARZE
KONTAKT